Tuff arbetsmiljö för tjänstemän

Det är inget vidare ställt med den psykosociala arbetsmiljön för tjänstemän hävdar TCO. De bygger det på resultaten från den senaste Arbetsmiljöbarometern där 2 727 skyddsombud svarade på en enkät om arbetsmiljön på deras arbetsplatser.
 
I den säger var fjärde skyddsombud att den psykosociala arbetsmiljön är direkt dålig. Runt 70 procent av skyddsombuden prioriterar nu också just den psykosociala arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Trenden verkar dock inte särskilt lovande.
 
– Det systematiska arbetsmiljöarbetet har rasat sedan 2013 och mer än hälften av arbetsgivarna i undersökningen lever inte upp till kraven i arbetsmiljölagen. Det är allvarligt, säger Martin Linder, Unionens ordförande. 

Den dåliga psykosociala arbetsmiljön bidrar också till att antalet långa sjukskrivningar har ökat bland tjänstemännen i samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden. Från Unionens sida menar man att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att få ner sjukskrivingarna.
 
– I debatten om sjukskrivningar relaterade till stress hörs ofta tips på hur människor själva ska göra för att minska sin stress. Men Unionen ser att många av lösningarna ligger utanför individens makt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.
 
Det finns en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som bland annat reglerar tillgängligheten i arbetslivet och möjlighet till återhämtning. Unionen önskar nu att arbetsgivarna blir bättre på att följa den.
 
– Nu är det nödvändigt att arbetsgivarna börjar arbeta metodiskt med dessa riktlinjer så att de får genomslag på arbetsplatserna. Rätt använt skapar de här föreskrifterna ett tydligt förhållningssätt som arbetsgivarna bör tillämpa för att stress och sjukskrivningar ska minska, säger Henrik Ehrenberg.