Tvärnit för ekonomin

Alla ekonomiska indikatorer störtdyker i mars.

Att coronaviruset ställer alla tidigare ekonomiska prognoser på ända kommer knappast som någon överraskning nu när siffrorna för mars och prognoserna för den närmaste framtiden publiceras.

Swedbanks och Silfs inköpschefsindex för industrin, PMI, faller med 9,5 indexenheter från 52,7 i februari till 43,2 i mars. Det är den största nedgången på de 25 år PMI sammanställts. Allt över 50 visar på tillväxt så industrisektorn har gått från tillväxt till en ordentlig krympning på en månad.

Det är samma visa med inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI-tjänster som gick från 56,4 i februari till 46,9 i mars. Det är indexets största nedgång på en månad under PMI-tjänsters 15-åriga historia.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern bekräftar trenden. Den föll med drygt sex enheter från 98,7 i februari till 92,4 i mars. 100 utgör det historiska medelvärdet så allt under det visar att den svenska ekonomin utvecklas svagare än normalt.

Sedan ska man komma ihåg att de flesta svaren från företagen kom in i början av mars så idag kan nog förväntningarna vara ännu lägre på den ekonomiska utvecklingen.

Osäkra prognoser

På det hela taget är det väldigt osäkert hur ekonomin kommer att utvecklas under den närmaste framtiden. Swedbank har till exempel i sin senaste konjunkturrapport, som kom ut i slutet av mars, två olika scenarier.

I det ena räknar Swedbank med att Sveriges BNP sjunker med fyra procent i år och att den globala BNP:n går ner med två procent. Under 2021 går sedan BNP upp med fyra respektive sex procent.

Men det kan bli värre, vilket framkommer i det andra scenariot. Här räknar Swedbank med att Sveriges BNP går ner med åtta procent i år för att stiga med tre procent 2021. Globalt skulle då BNP:n falla till fem procent i år och sedan gå upp med sex procent nästa år.

Men alla prognoser är väldigt osäkra och det lär säkert dröja åtminstone några månader innan vi kan få en klarare bild av hur pandemin påverkar ekonomin.