Tveksamma omorganisationer

Fackförbundet Unionen har frågat 2 708 av sina arbetsmiljöombud hur det fungerar med omorganisationer på deras arbetsplatser och det visar sig att ombuden är tveksamma till fördelarna med dessa omorganisationer.
 
70 procent av ombuden har varit med om åtminstone en omorganisation under de senaste tre åren och nästan en femtedel har råkat ut fem eller fler omorganisationer på den tiden. Ombuden ifrågasätter dock nyttan med alla dessa förändringar.
 
Den fysiska arbetsmiljön verkar inte påverkas särskilt mycket av omorganisationer, men den psykosociala miljön är det värre med. Nära 40 procent angav att miljön blivit sämre på grund av omorganisationen medan bara runt 15 procent tyckte att den förbättrats.
 
Någon större ekonomisk vinst med omorganisationen har ombuden också svårt att se. Vart femte ombud tycker att lönsamheten förbättrats medan ungefär lika många menar att den istället försämrats. Över 35 procent ser ingen skillnad alls och hela en fjärdedel vet inte hur lönsamheten påverkats.
 
Att så många inte har koll på förändringen gett bättre eller sämre lönsamhet kan bero på dålig information från ledningen och det är något som Unionen vill peka lite extra på. För att en omorganisation ska bli lyckad både för de anställda och för företagets lönsamhet rekommenderar Unionen att företagsledningen fokuserar på ledningens information till berörda, möjligheten att medverka för de som berörs, genomförandet av riskbedömningar, möjligheten för arbetsmiljöombuden att medverka samt genomförandet av MBL-förhandlingar.
 
Omorganisationer kan vara helt nödvändiga för företagen och genom att bli bättre på arbetsmiljöarbetet menar Unionen att företagen också kan få ut mer av sina omorganisationer.