Unionen förutspår lägre tillväxt

I sin senaste konjunkturprognos menar Unionen att vi passerat toppen på den rådande högkonjunkturen.

Den svenska ekonomin går för högtryck just nu, men vi kan redan ha sett tillväxttoppen. Det hävdar Unionen i sin senaste konjunkturprognos. Här bedöms Sveriges BNP öka med 2,7 procent i år. Men nästa år kommer tillväxten att stanna på 1,5 procent, vilket i så fall blir den lägsta tillväxttakten sedan 2012.

– Det är tydligt att vi går mot tuffare tider. Etableringen på arbetsmarknaden måste förbättras, liksom möjligheterna till kompetensutveckling. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att motverka utslagning och hög arbetslöshet i nästa lågkonjunktur, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Bedömningen baseras på information som Unionen fått in från 500 av sina fackklubbar. Det är nu ingen enhetlig bild av konjunkturen som rapporteras in utan skillnaderna mellan olika branscher är betydande. Industrin till exempel räknar med fortsatt hög tillväxt medan stämningen i tjänstesektorn är dystrare.

– Det är glädjande att våra industriklubbar på bred front tror på fler tjänstemannajobb inom industrin det kommande halvåret. Men ska vi kunna behålla en hög tillväxttakt i ekonomin behöver även Stockholmsregionen och tjänstesektorn vara med på tåget, säger Katarina Lundahl.

Även regionerna i Sverige har olika syn på utvecklingen. Stockholmsregionen har det svagaste konjunkturläget just nu, vilket kan förklaras med att den lutar sig så mycket mot tjänstesektorn. Mer industritunga regioner som Göteborg ser betydligt ljusare på utvecklingen.

– Stockholms näringsliv är tjänstetungt och vi väntar oss att tjänstesektorn utvecklas svagare än industrin. Dessutom kommer bostadsinvesteringarna sannolikt att minska extra mycket i Stockholmsregionen eftersom prisfallet och påverkan av amorteringskraven varit störst här, säger Katarina Lundahl.

Enligt Unionens prognos kommer bostadsinvesteringarna minska med 20 procent nästa år. Nu är det en nedgång från en hög nivå så även med ett så stort fall kommer det fortfarande att byggas mycket i Sverige under 2019.

I övrigt kan Sverige fortsätta dra nytta av den ovanliga situationen att i stort sett hela världen är inne i en tillväxtfas samtidigt. Unionen räknar med att världstillväxten ska ligga på 3,9 procent per år under detta och nästa år.

Trots all denna tillväxt har inflationen inte gått upp märkbart, vilket gör att Unionen inte tror på någon räntehöjning i år.

– Inflationen har visat sig oväntat svag. Samtidigt kan det bli svårt att genomföra några större räntehöjningar när konjunkturen bromsar in. Vi lär därför få leva med negativ ränta under prognosperioden, säger Katarina Lundahl.