Unionen tveksam till outsourcing

Att outsourca hela eller delar av verksamheten ut från Sverige fortsätter vara en trend, men fackförbundet Unionen ifrågasätter i den nya rapporten ”Jobbflytt över gränserna” om många företag verkligen skaffar sig tillräckligt bra beslutsunderlag.
 
Unionen skickade en enkät till sina lokala fackklubbar och 35 procent av de som svarade sa att deras företag flyttat ut verksamhet från Sverige under de senaste fem åren. Samtidigt har tolv procent av företagen flyttat tillbaks verksamhet som tidigare outsourcats.
 
Det är första hand jakten på lägre kostnader som driver outsourcing av existerande verksamhet. På Unionen undrar man dock om alla outsourcingbeslut verkligen är så väl underbyggda.
 
– Unionen kräver mer välgrundade beslut vid flytt av verksamhet som föregås av en bred analys över möjliga alternativ. Flyttbeslut tagna på tveksamma grunder gör att jobb går förlorade i Sverige i onödan, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.
 
Fackförbundet räknar upp en rad konsekvenser som kan uppstå vid en flytt och som inte alltid verkar tas med i beräkningen. Här finns till exempel problem som:
 

  • Kommunikationsproblem på grund av avstånd, språkförbistringar och skillnader i arbetssätt

 

  • Svårigheter att överföra kunskap och missad överlämning

 

  • Underskattning av tiden det tar att genomföra flytten

 

  • Försämrad kvalitet

 

  • Längre ledtider, minskad flexibilitet, brister i beställarkompetens

 

  • Minskade synergieffekter med andra verksamheter

 

  • Oro, minskad motivation, kompetenstapp i den kvarvarande verksamheten

 

  • Kvarvarande personal får mer att göra

 
En anledning till att företagen är så villiga att flytta ut verksamhet från Sverige tror man på Unionen beror på att det är förhållandevis enkelt att lägga ner verksamhet här.
 
– Baksidan av att det är enkelt och billigt att lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder är att svenska delar av företagen ofta drar det kortaste strået i diskussionen om vilka enheter som ska prioriteras, trots bättre resultat och potential än utländska enheter. Det är inte bra för företag eller anställda när vår positiva inställning till förändring utnyttjas. Här måste det till förändring, säger Martin Linder. 

För att behålla jobb och kompetens i Sverige vill Unionen nu se en förändrad attityd ute hos företagen.
 
– Det behövs en strategi för hur vi sprider en rättvisare bild av Sverige som land att investera och ha verksamhet i. De arbetssätt och attityder som präglar många arbetsplatser i Sverige skapar goda förutsättningar för utvecklingsförmåga och innovationskraft, säger Martin Linder.