Utblick: Augusti 2016

Marknaden har under juli och augusti fått nya stimulanser från bland annat Bank of Japan där deras QE-program utökades med bland annat fördubblade ETF-köp och där Bank of England överraskande initierade ett nytt kvantitativt köpprogram om 70 miljarder pund utöver den mer förväntade räntesänkningen med 0,25 procent.

Marknaden har under juli och augusti fått nya stimulanser från bland annat Bank of Japan där deras QE-program utökades med bland annat fördubblade ETF-köp och där Bank of England överraskande initierade ett nytt kvantitativt köpprogram  om 70 miljarder pund utöver den mer förväntade räntesänkningen med 0,25 procent. Marknaden förväntar sig även att ECB ska förlänga sitt QE-program och ser en låg sannolikhet för en Fed-höjning under 2016, inte minst då den amerikanska BNP-ökningen legat kring 1 procent de senaste tre kvartalen. Långa räntor har fortsatt att falla globalt efter Brexit, och allt fler befinner sig nu på negativt territorium. Samtidigt har volatiliteten fortsatt att minska och VIX-index är åter nere kring de senaste årens bottennoteringar. Många investerare har även varit försiktigt investerade inför Brexit, vilket hjälpt marknaderna och det riskrally som följde efter valet.

Politiska risken kvarstår
Den förhöjda politiska risken kvarstår, men globala finansiella marknader har i allt större utsträckning tolkat Brexit som en lokal negativ tillväxtchock för Stor­britannien och Europa och som en positiv global ränte­chock för världsekonomin i stort.

”Marknadens jakt på avkastning har fortsatt och tvingat investerare att bli mer riskfyllda”

Därutöver har den makroekonomiska statistiken från främst USA visat styrka. Såväl ISM som sysselsättningssiffrorna har varit starka och pekar mot fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin. Men även den europeiska ekonomin fortsätter en försiktig återhämtning och inköpschefsindex från regionen har fortsatt att stiga, om än från låga nivåer. Från Kina har det också kommit stabila makroekonomiska signaler under sommaren och farhågorna kring inbromsningen i landet har fortsatt att dämpas. Det nyligen genomförda valet i Japan resulterade i en klar seger för Abe:s regeringskoalition, vilket var förväntat. Det innebär att det nu finns en kvalificerad majoritet i parlamentet, det vill säga två tredjedelar, för konstitutionella reformer. Abe har bland annat utlovat ett större finanspolitiskt stimulansprogram.

Vinsterna revideras ner
Samtidigt fortsätter marknaderna att revidera ned vinsterna på global nivå och likaså de faktiska vinsterna. Inför Q2-rapporterna förväntas vinsterna på S&P 500 falla med 3 procent. Kvartalet kommer vara det sjunde i följd med fallande vinst per aktie year over year och för helåret 2016 är förväntningarna en marginell vinsttillväxt om 1 procent. Värderingen är på höga nivåer – S&P500 handlas till P/E 17,3x på kommande 12-månaders framåtblickande vinster, det är högt i absoluta termer hur man än räknar. På global nivå är bilden likartad, det globala börsindexet MSCI AC World handlas till ett P/E om 16,5x på 2016 års vinster. Här är vinsttillväxten lika svag och uppgår till endast drygt 1 procent för innevarande år.

Jag ser fortsatt en hög politisk risk under hösten med det italienska reformvalet i oktober  och det amerikanska presidentvalet i november, men marknadens jakt på avkastning har fortsatt och tvingat investerare att bli mer riskbenägna, vilket gynnat risktillgångar.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.