Utblick: December 2016

Detta har bland annat medfört kraftigt stigande räntor i USA, vilket även till viss del spritt sig till andra marknader såsom i Sverige och Europa. Den amerikanska 10-årsräntan har stigit från 1,80 procent precis innan valet till 2,6 procent i skrivande stund – en mycket stark uppgång på kort tid! De stigande räntorna har i sin tur inneburit en ganska betydande region- och sektorrotation. Framförallt har amerikanska aktier stigit medan aktier i de flesta tillväxtmarknaderna varit under press. De sistnämnda pressas av stigande räntor, en starkare dollar och oro för att Trump ska införa globala handelsbegränsningar. Dessa länders dollarlån dels blir dyrare och dels får de konkurrens från en högre alternativavkastning i amerikanska räntepapper. Räntekänsliga sektorer som har gynnats är främst bank och finans samt industri och råvaror. Däremot har med obligationslika sektorer såsom kraft, telekomoperatörer och hälsovård underpresterat.

Tre räntehöjningar
Detta scenario förstärktes efter den amerikanska centralbankens räntemöte i mitten av december, där de dels höjde sin styrränta som förväntat men där de även såg tre räntehöjningar under 2017, vilket var en mer än vad marknaden förväntat sig. Detta lyfte såväl räntor som dollarn ytterligare.
Sedan presidentvalet har globala aktier stigit med cirka 6 procent, men det är stor skillnad på regionala marknader och inom sektorer. Amerikanska S&P500 är upp 8,3 procent medan tillväxtmarknader beräknade genom MSCI EM är oförändrade. Den svenska börsen är upp 7,1 procent under samma tid (alla siffror i SEK). När det gäller globala sektorer har finanssektorn och verkstadssektorn stigit med 16 respektive 8 procent medan mer defensiva sektorer såsom kraft och hälsovård fallit med 1 procent respektive stigit modesta 1,8 procent.

Börsen är för tillfället stark och den positiva trenden, som dels drivs av förväntningar om en mer expansiv ekonomisk politik i USA, men även av bättre makroekonomisk statistik generellt över världen, kommer förmodligen fortsätta in på det nya året. Därtill är flera av de största centralbankerna i världen, såsom ECB och BoJ, fortsatt väldigt stimulansvänliga. Därefter kommer mycket att handla om Trumps första tid som president (efter den 20 januari), vilket följs av Storbritannien som troligtvis kommer att utlösa artikel 50 (utträde ur EU), vilket följs av val i Holland i mars. Ökad politisk oro och protektionism är vanligtvis inte bra för aktiemarknaderna.

Inte ett avgörande hot
Men när blir då de stigande räntorna börshämmande? Stiger räntorna i långsam takt och till följd av en starkare tillväxt bör det inte vara ett avgörande hot. Men sker det snabbt och kraftfullt och skulle den amerikanska 10-årsräntan stiga upp emot 3 procent skulle det få en dämpande effekt och en uppgång mot 4 procent under 2017 skulle bli ett direkt börshot. Hittills har rörelsen varit snabb och stark så jag ser de fortsatta ränterörelserna som den viktigaste parametern att följa under nästa år.

Avslutningsvis vill jag tillönska alla en God Jul och Gott Nytt År. Min julklapp till Er alla blir dock ingen överraskaning utan är mitt sedvanliga råd. Se till att ha en så diversifierad portfölj som möjligt, sprid dina risker, för det kommer att bli lika viktigt under 2017 som alltid.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.