Utblick: Maj 2015

Tillväxtmarknaderna har under första kvartalet fortsatt att bromsa in, ledda av Kina, och BNP-tillväxten för det första kvartalet i USA blev överraskande svaga 0,2 procent. Det har inte hindrat världens börser att fortsätta sin trend upp mot nya rekordnivåer.

Börsrallyt drivs fortsatt av världens centralbanker. Sedan årsskiftet har 29 centralbanker, däribland ECB och den kinesiska centralbanken (PBoC), runt om i världen antingen sänkt sina räntor eller lanserat någon form av stimulativa penningpolitiska åtgärder. Även Fed har blivit mer duvaktiga i takt med den allt svagare statistiken.

Det är främst USA som har överraskat negativt under det första kvartalet. Svagheten är en effekt av (o)väder, en omfattande hamnstrejk och kapade investeringsplaner inom energisektorn. Därutöver har det privata sparande stigit oväntat och till viss del tagit ut den förväntade positiva effekten från ett fallande bensinpris.

Den allt starkare dollarn har också skapat en motvind för de amerikanska exportberoende företagen. Det har även medfört att förväntningarna på den amerikanska ekonomin för 2015 fallit ned till dryga 2 procent från tidigare 3 procent och marknaden förväntar sig i dagsläget att den globala tillväxttakten ska hamna kring 3,3 procent. IMF förväntar sig en global tillväxttakt på 3,5 procent för 2015.

Europa har långsamt börjat visa starkare siffror och hittills under året överraskat marknaden positivt och även Japan har visat positiva tecken. Bägge dessa regioner gynnas av ett lägre oljepris, billigare valuta och ytterst stimulativa centralbanker. Generellt fortsätter trenden med något starkare tillväxttakt inom den utvecklade världen relativt tillväxtländerna, där tillväxttakten mattas av.

Men USA, och världsekonomin i stort, bör snart skönja de positiva effekterna av ett fallande oljepris (brukar ta ett par kvartal) i statistiken och visa att den något svaga detaljhandelsstatistiken under inledningen av året snart vänder. Det medför att det blir ett större fokus på inkommande statistik för Q2, då många förväntar sig att tillväxten åter ska tagit fart efter vintermånaderna.

Fortsatt svaghet skulle vara illavarslande då en allt svagare global tillväxttakt skulle kunna börja utgöra ett hot mot företagsvinsterna. Skulle de börja falla är det svårt att dagens värderingsnivåer som uthålliga.

Men den överraskande svaga amerikanska statistiken har även medfört att marknadens förväntningar på en första räntehöjning från Fed skjutits från i sommar till i höst/vinter. Marknaden prisar i dagsläget in en första räntehöjning med över 50 procents sannolikhet vid räntemötet i oktober och till 100 procents sannolikhet vid decembermötet.

Aktiemarknaden har som sagt fortsatt sina stigande trender, även om amerikanska aktier haft en relativsvag utveckling. Amerikanska aktier har stigit med dryga 2 procent sedan årsskiftet medan svenska, europeiska och japanska aktier stigit 12-15 procent. Den svenska börsen har drivits av dels ECB:s omfattande QE-program och Feds mer duvaktiga hållning men även av att Riksbanken sänkt reporäntan till negativa nivåer.

En svag svensk krona har drivit upp vinstförväntningarna för främst de svenska exportbolagen inom verkstadssektorn. Sektorn noteras i skrivande stund på rekordhöga värderingsnivåer.

Men bäst har kinesiska aktier utvecklats med en uppgång på nästan 35 procent hittills i år. Kinesiska aktier drivs för tillfället av främst flödeseffekter, men landet har även under senare tid ökat stimulanserna mot bostadssektorn genom att mjuka upp regleringen kring bolån och minskat beskattningen vid fastighetstransaktioner.

Mest intressant är trots detta flödeseffekten av att kinesiska regulatorer nyligen (slutet av mars) uppgav att de kommer minska restriktionerna för kinesiska inlandsinstitutioner att köpa aktier i Hong Kong genom den nyligen etablerade förbindelsen mellan aktiemarknaderna i Hong Kong och Shanghai (snart öppnas en förbindelse till Shenzen-börsen). Det har öka likviditeten i H-aktierna. Det är intressant eftersom H-aktierna handlas med en stor rabatt mot A-aktierna (samma underliggande bolag).

Det finns således en stor värderingsdiskrepans mellan marknadsplatserna som nu minskar med den ökande likviditeten.

De finansiella marknaderna ser fortsatt värde i aktier, speciellt i relativa termer, i brist på andra avkastningsalternativ i den rådande nollräntemiljön.

Men jag fortsätter att upprepa mig själv. Att ha en diversifierad portfölj kommer troligtvis att bli än viktigare framöver. Sprid dina risker. Diversifiering är som en försäkring – du behöver det inte förrän du behöver det.

Om skribenten: Dag Tigerstedt är investeringsstrateg på Carnegie Privatbank och skriver varje månad i CFOworld om marknaderna och det globala läget. 

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.