Utblick: Maj 2016

Bank of Japan gjorde inga nya stimulanser i april men förväntas öka sina stimulanser med blandannat aktieköp på nästa möte den 16 juni. Innan dess förväntas premiärminister Abe presentera fiskala stimulanser som skulle få en snabb och direkt effekt på ekonomin. Marknadsaktörerna förväntar sig en kompletterande budget motsvarande 1 procent av landets BNP bland annat genom att senarelägga en planerad momshöjning.

Stort fokus kommer det även att vara på Brexit där Cameron ska övertyga det brittiska folket att EU är framtiden för Storbritannien (23 juni) samt ett troligt spanskt nyval då de misslyckats med att bilda en regering sedan valet i december 2015 (26 juni). Samtidigt kommer ECB inleda sina köp av företagsobligationer. Det är många förväntningar som ska infrias på väldigt kort tid, där var och en har en potentiellt stor påverkan på marknadsutvecklingen.

Lägsta siffran på 15 år
Början av året visade sig vara extremt svårnavigerat. Färre än 20 procent av de aktivt förvaltade storbolagsfonderna i USA slog sitt jämförelseindex, vilket är den lägsta siffran på över 15 år. Globala aktiemarknaden gick först ned 10 procent till mitten på februari för att sedan vända uppåt med 15 procent. De största nedgångarna drabbade Europa och Japan med nedgångar kring 20 procent medan amerikanska börsen var i sammanhanget ned modesta 10 procent.

Börsraset kan härledas från Kinas panik­åtgärder, för att bromsa avmattningen i tillväxten genom att devalvera sin valuta, som också spred oro i augusti förra året. Nedgången fick ett abrupt slut i mitten på februari efter något bättre makrostatistik och en mer duvaktig amerikansk centralbank samt att råvarupriserna började stabiliseras. När trenden tvärt vände så var det framför­allt cykliska sektorer som råvarubolag, verkstadsbolag och energibolag som visade vägen.

Detta förklarar också den dåliga starten för aktiva förvaltare då de var positionerade i kvalitetsbolag med starka balansräkningar och med kända/förutsägbara kassaflöden. En stabil portfölj, men som inte har betalat sig under hela återhämtningen.

Stigit drygt 100 procent
De senaste tio åren så har den amerikanska börsen stigit drygt 100 procent vilket kan jämföras med Japan som är upp cirka 10 procent och Europa samt tillväxtmarknader som är upp cirka 50 procent under samma tidsspann och valuta. Det senaste fem åren är skillnaderna ännu större. Baserat på att avkastningen från olika regioner tenderar att sammanfalla under mycket långa perioder anser jag att det känns naturligt att leta utanför USA efter bästa avkastningen.

Samtidigt som amerikanska aktier är relativt dyra rent värderingsmässigt jämfört med sina historiska snitt är det raka motsatsen för japanska. Japanska aktier handlas idag 25 procent under toppen 2007 och 20 procent under toppen 2015. Värderingsmässigt befinner sig börsindexet Topix på ett P/B-tal (Pris/Bokfört värde) om 1,1x vilket senast sågs i oktober 2014, då Abenomics initierades. Hela 45 procent av börsbolagen handlas på eller under bokfört värde.

P/E-tal visar samma låga värdering med en multipel på 12,9x, vilket är i nivå med bottennivåerna 2008 och 2012. För den långsiktiga investeraren som över tid vill vara exponerad mot aktiemarknaden kan det således vara tillfälle att skifta en del av sin exponering från USA till Japan.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.