Utblick: November 2015

 

Dag Tigerstedt, investeringsstrateg, Carnegie Privatbank
Dag Tigerstedt, investeringsstrateg, Carnegie Privatbank

De svaga globala konjunktursignalerna, som oroade de finansiella marknaderna, under sommaren och hösten medförde att jag såg begränsad potential för aktiemarknaden. Men i slutet av oktober signalerade först ECB om kommande nya stimulanser och därefter sänkte den kinesiska centralbanken (PBoC) sin ränta och reservkraven för bankerna. Det har lugnat aktiemarknaden och i takt med ökade stimulanser under slutet av året bör vi få en förbättrad risk/avkastningskvot. De tvära kasten på marknaden fortsätter och jag anser fortsatt att det är viktigt att vara aktiv i förvaltningen.

De skarpa slagen på aktiemarknaden har alltså fortsatt – denna gång uppåt. Den globala tillväxtoron som drev ned risktillgångar under augusti och september har minskat under oktober till följd av ökat centralbanksstöd. Först signalerade Federal Reserve att en räntehöjning skjutits framåt i tiden till följd av en osäkrare omvärldsmiljö, främst inom tillväxtländerna. Marknaderna har i dagsläget skjutit sina förväntningar om en första räntehöjning från innevarande år till mars 2016. Därefter har först ECB indikerat ökade stimulanser vid sitt nästa möte i december och sedan har PBoC sänkt sin styrränta, för sjätte gången i följd, med 25 punkter till 4,35 procent samt bankernas kassareservkrav med 50 punkter till 17,5 procent.

Men samtidigt har den ekonomiska statistiken överlag varit fortsatt på den svaga sidan. USA har inte visat någon styrka under hösten och den kinesiska inbromsningen fortsätter, vilket till relativt stor del påverkar tillväxtmarknaderna och de råvaruproducerade länderna. Europa har dock fortsatt att visa positiva makroekonomiska signaler. Inköpschefsindex har fortsatt att visa förbättring och när oktobersiffran nyligen presenterades var den bättre än förväntat på nivån 52, vilket var den 28 månaden i följd som den över presenterades den viktiga 50-nivån som indikerar att ekonomin expanderar. Även bankernas kreditutlåning visar en positiv trend. Men totalt sett har de globala tillväxtförväntningarna under hösten justerats ned från 3-3,5 procent till 2,5-3 procent. Det som motverkar en global recession är det låga oljepriset som gynnar konsumenter, samt de fortsatt rekordlåga räntorna.

Inte heller den pågående rapportperioden för det tredje kvartalet har hittills visat någon styrka och vinstnedrevideringarna har fortsatt. Överlag har visserligen vinsterna varit i linje med förväntningarna men försäljningen har varit svagare. Företagen behöver en global tillväxttakt upp emot 4 procent för att åtnjuta en robust vinsttillväxt. I dagsläget förväntar sig marknaden att den globala försäljningstillväxten (MSCI World) ska bli negativ och falla med 2,7 procent under 2015 för att sedan stiga med 4,3 procent under 2016.

Vinsttillväxten förväntas uppgå till 1,4 procent i år mot 9,7 procent för 2016. Men trots dessa svaga fundamentala faktorer fokuserar marknaderna helt på vad centralbankerna gör och dessa fortsätter att injicera likviditet i den globala ekonomin. Och som amerikanerna säger ”Don’t fight the Fed…”

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.