Utblick: November 2016

Osäkerhet brukar de finansiella marknaderna inte uppskatta. De dominerande osäkerheterna med Trump är framförallt världshandel och protektionism samt geopolitik, där NATO-stödet fram­över är ett frågetecken. Självklart råder det också osäkerhet om republikanernas förmåga att bibehålla sunda statsfinanser, med Trumps alla löften. Men Trumps relativt dämpade framtoning efter valsegern har lugnat en aning. Det marknaderna främst tagit fasta på efter valet är att USA kommer domineras av republikansk politik, eftersom de nu styr Vita Huset, Representanthuset och Senaten. Republikanerna är oftast mer affärsvänliga än demokraterna och är traditionellt emot regleringar. Deras tillväxtinriktade politik har även fått stöd av Trumps utlovade stora infrastruktursatsningar. Troligtvis ser vi nu ett fokusskifte i USA från penning- till finanspolitik för att lyfta tillväxten i landet.

Kan bli positiv
Jag bedömer att republikansk politik kan bli positiv för amerikansk tillväxt men där den globala effekten är mer osäker. En ny stark trend sedan valet är att amerikanska räntor har stigit relativt kraftigt. Den amerikanska tioårs räntan har stigit från 1,80 procent precis innan valet till 2,25 procent i skrivande stund, en procentuell stor rörelse!  Eftersom Trump förväntas driva en stimulativ finanspolitik genom stora satsningar på infrastruktur, skattesänkningar och avregleringar, har det medfört att inflationsförväntningarna stigit och drivit upp framförallt långa räntor. Redan innan valet rörde sig den amerikanska inflationen uppåt till följd av bland annat baseffekter såsom stigande råvarupriser (olja) jämfört med föregående år, men vi har även sett begynnande löneökningar.

De stigande räntorna har inneburit en ganska betydande region- och sektorrotation. Framförallt har amerikanska aktier stigit medan aktier i de flesta tillväxtmarknaderna varit under stark press och ­tappat ordentligt. De sistnämnda pressas av stigande räntor, en starkare dollar och oro för att Trump ska införa globala handelsbegränsningar. Dessa länders dollarlån dels blir dyrare och dels får de konkurrens från en högre alternativavkastning i amerikanska räntepapper. Räntekänsliga sektorer som har gynnats är främst bank och finans samt industri och råvaror medan hälsovårdssektorn gått starkt till följd av att demokraternas väntade kostnadsöversyn över läkemedelssektorn nu uteblir.

Hot mot börsen
När blir då ränteuppgången ett hot mot börsen? Stiger räntorna i långsam takt och till följd av en starkare tillväxt bör det inte vara ett avgörande hot. Men sker det snabbt och kraftfullt och skulle den amerikanska tioårsräntan stiga upp emot tre procent skulle det få en dämpande effekt och en uppgång mot fyra procent under 2017 skulle bli ett direkt börshot.

De fortsatt starka populistiska strömningarna (anti-etablissemang) i världen efter såväl Brexit som Trump, medför att det finns en viss oro för den europeiska politiken framöver. Den 4 december är det folkomröstning i Italien kring landets konstitution, som premiär minister Renzi vill förenkla för att lättare genomföra reformer. Därefter kommer Storbritannien troligtvis att utlösa artikel 50 under det första kvartalet 2017, vilket följs av val i Holland i mars. Frankrike går till val senare under våren och Tyskland under nästa höst. Ökad politisk oro och protektionism är vanligtvis inte bra för aktiemarknaderna.

Med det sagt upprepar jag mitt mantra. Att ha en diversifierad portfölj kommer troligtvis att bli lika viktigt som alltid framöver. Sprid dina risker. Diversifiering är som en försäkring – du behöver det inte förrän du behöver det.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.