Utblick: Oktober 2016

Vi fick fler stimulanser under sommaren, främst från centralbanker, men även budgetstimulanser. Fed har avvaktat med höjningar och efter den senaste svaga jobbstatistiken ser vi en höjning tidigast i december.

Vi fick fler stimulanser under sommaren, främst från centralbanker, men även budgetstimulanser. Fed har avvaktat med höjningar och efter den senaste svaga jobbstatistiken ser vi en höjning tidigast i december. Japans centralbank beslutade under sommaren att fördubbla sina köp av ETF:er och den ­brittiska centralbanken gjorde större och bredare stimulanser än väntat i augusti – räntesänkning, större obligationsköp (även företagsobligationer likt ECB), och låneprogram till bankerna. De signalerade även tydligt att de kommer sänka räntan igen även om ekonomin inte går in i recession (oviljan mot negativa räntor kvarstår dock). Samtidigt har de långa obligationsräntorna runt om i världen fortsatt att falla under sommaren.

”Börserna har dock inte fallit på dessa svagare siffror, utan snarare tvärtom.”

Utöver centralbankernas åtgärder kom Japans premiärminsiter Abe med stora budgetstimulanser, motsvarande 2 procent av BNP över några år. Spanien och Portugal når inte sina budgetmål men slipper böter av Bryssel och fick ett års förlängd frist, vilket betyder mindre svångrem.

Den makroekonomiska statistiken har varit mer blandad. Amerikanska ISM-index har nyligen fallit ned under 50 och något svagare industrisignaler har även ­kommit från IFO-index i Tyskland och svenska KI-barometern, medan Asien varit relativt oförändrade. Från Kina har det varit stabila makroekonomiska signaler under sommaren och farhågorna kring inbromsningen i landet har fortsatt att dämpas. En del tyder på att dessa svaga siffror är negativt påverkade av säsongseffekter (sommarstiltje) och Brexit-oro. Förhoppningsvis ser vi starkare statistik under hösten.

Börserna har dock inte fallit på dessa svagare siffror, utan snarare tvärtom. Mönstret har fortsatt – dåliga siffror ger stimulans­förhoppningar, trycker ned räntor och förstärker riskaptiten.

Den gångna rapportperioden gav dock ett visst stöd, eftersom den var överlag bättre än marknadens låga förväntningar. Det har i sin tur medfört att den svaga vinstrevideringstrenden på marknaden vänt upp. För det globala börsindexet MSCI AC World har upprevideringar relativt nedrevideringar av företagsvinsterna nu stigit till en neutral nivå efter att ha varit negativa under de senaste fem åren. Vi vet att företagsvinsterna är viktiga för börsen på lång sikt, så en förstärkning av dessa vore ett välbehövligt stöd. Värderingen är dock fortsatt på höga nivåer – S&P500 handlas till P/E 17,4x  och MSCI AC World på 15,7x på kommande 12-månaders framåtblickande vinster, och det är högt i absoluta termer hur man än räknar.

Orosmoln framöver är alltid svåra att sia om och för det mesta kommer de oväntat och överraskande. Men håll ögonen på räntemarknaden. En kraftigare ränteuppgång, förmodligen med start i USA, skulle påverka marknaderna negativt. Främst skulle det slå mot den extremt högt värderade obligationsmarknaden, som stigit till följd av centralbankernas ytterst stimulativa penningpolitik med noll-räntor i många länder. En krasch på obligationsmarknaden skulle även påverka aktiemarknaden negativt.

Sammantaget ger det en balanserad bild över börsen, i en blandad värdepappersportfölj kan hälften med fördel utgöras av aktier i dagsläget.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.