Utblick: Positiva signaler

De finansiella marknaderna har fortsatt sin starka utveckling och medfört att vi fått en ­normal årsavkastning på börsen redan under det första kvartalet.

Aktier har fortsatt att gå starkt och flera börser har nått nya rekordnivåer. Men jag tror ännu det är lite för tidigt att sälja den starka trenden, den är helt enkelt för stark och göds av en allt bättre konjunktur som i sin tur driver börsvinsterna. Men samtidigt har det varit en avsevärd skillnad på de olika marknaderna, där de europeiska i flera fall är långt ifrån gamla toppnivåer medan den amerikanska börsen (S&P500) fortsatt att nå nya rekordnivåer gång på gång de senaste åren. Förmodligen är det nu Europas tur att utvecklas relativt bättre och komma ikapp. Anledningen är en allt bättre konjunktur (många indikatorer har överraskat på uppsidan) som kan få fart på bolagsvinsterna samt en centralbank (ECB) som ännu inte påbörjat en penningpolitisk åtstramning likt Fed. De europeiska börserna har även en klart lägre värdering än sina amerikanska motsvarigheter – ett P/E-tal på 15x mot USA:s 18x på 2017 års förväntade vinster. Många oroar sig för det franska valet i april/maj. Men jag undrar om denna turbulens, ifall den inträffar, inte snarast kan komma att utgöra ett köpläge? Har svårt att se Le Pen gå hela vägen, även om hon mycket väl kan komma halvvägs.

Samtidigt går det trögare för Trumps reformer. Republikanerna led sitt första stora nederlag då de ställde in omröstningen i representanthuset kring den sjukvårdsreform som ska ersätta Obamacare. Att Trump och talman Ryan inte lyckades ena sitt parti bakom en av sina topprioriteringar gör att marknaden nu ifrågasätter hans andra reformer/satsningar, såsom skattelättnader och infrastrukturutbyggnad som hjälpt till att lyfta börsen. Visserligen lugnades marknaderna av den mjuka ton som Trump tog emot Kinas president Xi, men han behöver visa politisk styrka även på hemmaplan för att marknaderna åter ska våga lita på reformagendan.

Generellt verkar den allt starkare globala konjunkturen och därmed bättre vinstutsikter väga tyngre än politik just nu. Industribarometrar stiger stadigt i de flesta länder och den svenska barometern nådde den högsta nivån sedan 2010. En paus i ränteuppgången, vilket vi sett under senare delen av det första kvartalet, har också givit stöd till aktier. Jag tror att ett ganska stort hot mot börstrenden framöver kommer att vara stigande räntor, men där är vi ännu inte.

Jag tycker snarare att det är mycket som i dagsläget talar för en fortsatt positiv börsutveckling, åtminstone fram till sommaren och kanske då främst på den europeiska aktiemarknaden.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.