Utredare vill skärpa skattetilläggen

En statlig utredning föreslår att skattetilläggen ska höjas kraftigt, från 9 till som mest 25 procent, och på Svenskt Näringsliv är man inte nöjda.

Finansdepartementet har precis tagit emot en utredning som Svenskt Näringsliv kritiserar för att den ökar riskerna för skattebetalarna. Utredningen ”Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna” menar att skattetillägg varit en effektiv metod för att förhindra skattefusk, men att det är för komplicerat att beräkna vad skattetillägget ska bli.

Problemet har varit att det ofta varit svårt att beräkna skattetillägg i de fall när skatten är progressiv. Det kan också bli så att storleken på skattetillägget varierar trots identiska oriktiga uppgifter, vilket förstås är ett pedagogiskt problem.

För att förenkla det föreslår utredarna att en ny beräkningsmodell ska användas. Tanken är att beräkningen av skattetillägg vid inkomstbeskattningen ska ske på underlag av det undanhållna beloppet. På så sätt skulle skattetillägget inte längre variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon.

Att förenkla en krånglig regel låter behjärtansvärt, men Svenskt Näringslivs expert på företagsbeskattning, Richard Hellenius, framför i ett blogginlägg allvarlig kritik mot förslaget.

Han menar att förslaget också skulle innebära kraftiga straffskärpningar, särskilt för aktiebolag. Idag beräknas skattetillägget normalt till 40 procent av skatten på det felande beloppet. För aktiebolag som har en skattesats på 22 procent blir det effektiva skattetillägget då 8,8 procent på underliggande belopp.

I det nya förslaget beräknas skattetillägget på den felande inkomsten i stället för skatten på inkomsten. Grundnivån ligger på 15 procent, men skattetillägget ökar ända upp till 25 procent om det felaktiga beloppet är över 20 prisbasbelopp. I värsta fall kan alltså skattetillägget öka från knappt 9 procent till 25 procent för ett företag.

I sitt blogginlägg sammanfattar Richard Hellenius sin analys av utredningens förslag så här:

”Förslagen ökar riskerna för skattebetalare. Vid utformningen tycks ambitionerna att öka skattetilläggens allmänpreventiva effekt ha trängt undan den del av uppdraget som avser att öka legitimitet och rättvisa. Samtidigt har utredningen försuttit ett tillfälle att förenkla och öka rättssäkerheten.”