Vabb och vobb ökar under pandemin

Bättre rutiner för interna vikarier skulle underlätta för den som behöver vara hemma med sjuka barn.

Betydligt fler var hemma och vårdade ett sjukt barn, vabb, under 2020 visar siffror från Försäkringskassan. Totalt ökade antalet vabbdagar med 24 procent jämfört med 2019.

Även att arbeta hemifrån medan man vårdar ett sjukt barn, vobb, ökade under året. I en undersökning som Unionen gjort bland sina medlemmar svarade nästan 40 procent att de vobbar istället för att vabba mer än tidigare.

Det här en utveckling som Unionen har lite blandade känslor inför.

– Vobba kan vara positivt, ett bra sätt att kombinera omsorgen om ett sjukt barn med jobb för den som vill och kan. Men barnets behov av omsorg ska styra inte arbetsgivarens krav, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen i ett pressmeddelande.

Ingen sköter ditt jobb

Problemet är också att en del känner att de måste vobba eftersom det inte finns någon som kan sköta deras arbetsuppgifter när de är borta. Sex av tio säger att de inte har någon att lämna över jobbet till. Det innebär att ett berg av arbete väntar dem när de återvänder till arbetet. Det finns också risk för att viktiga uppgifter inte utförts alls.

– Egentligen är detta en svaghet även för arbetsgivaren. Jag har stött på fall där folk inte fått ut sina löner, för att personen som är löneadministratör och har alla lösenord som krävs för att betala ut löner är hemma med sjukt barn eller på semester. Eller som kvinnan som var på sjukhus, och fick höra av chefen att hon ändå måste göra momsredovisningen för att ingen annan kunde. Det sätter en enorm press på den enskilda personen, säger Unionens centrala ombudsman Gunilla Krieg.

För att förbättra situtationen skulle Unionen vilja se att företagen skapade bättre rutiner för vabbande. Vobbande skulle då kunna ske på de anställdas och deras barns villkor. Här skulle vikarier kunna spela en viktig roll.

En vikarie är ofta någon som tas in utifrån, men så behöver det inte vara. Det finns fördelar med att skapa rutiner så man får en kedja där anställda kan ta över varandras uppgifter under ett tag. På så sätt kan de viktigaste uppgifterna bli utförda och alla får bara lite extrajobb.

Det här skulle kunna ge flera fördelar menar man på Unionen.

– Dels får man på så sätt en kompetensutveckling i organisationen, dels ökar tryggheten i organisationen, säger Gunilla Krieg.