Vad kan kandidaten egentligen?

– Kunskapstester blir än mer centrala i ”det nya normala”

Att kunskapstester inte varit en naturlig del av varje rekryteringsprocess har länge fascinerat mig. Men nu – i en postpandemisk värld – verkar äntligen fler och fler företag förstå det stora värdet i att veta vad kandidaterna vet.

Rekrytering och bemanning är en mångmiljardindustri, och med all rätt. Att hitta rätt person och kompetens kan lyfta en hel avdelning och ett helt företag. Och det motsatta gäller så klart också – felrekryteringar är kostsamma både vad gäller tid, pengar, energi och gruppdynamik.

För att rekrytera rätt person till rätt plats låter vi därför kandidaterna genomgå personlighetstester (ja, ofta flera) och intervjuer till höger och vänster. Vi tar referenser, ställer skallkrav och hittar på smarta frågor som ska visa om kandidaten är ”rätt” för just vårt företag. Men det vi historiskt sett knappt gjort alls är att testa faktiska kunskaper.

Nu är jag part i målet – eftersom jag är vd för Eproved som erbjuder digitala kunskapstester inom till exempel redovisning, lön, financial control och excel – men visst är det häpnadsväckande att vi lagt så lite energi på att ta reda på vad kandidaterna faktiskt kan?

Handlar inte om att utesluta

Kunskapstester kan fylla flera syften. Det grundläggande syftet är så klart att säkerställa att kandidaternas kunskap är tillräcklig för att kunna utföra de arbetsuppgifter som rollen kräver. Men det innebär inte att vi behöver välja bort en kandidat som saknar vissa kunskaper – tvärtom. Då ger ju kunskapstestet ett snabbt svar på vilka utbildningsinsatser som behövs för att snabbt kunna göra en bra kandidat till en ännu bättre medarbetare.

På Eproved ser vi kunskapstester som ett sätt att säkerställa kompetensen; antingen genom att den redan finns där eller att arbetsgivaren genom utbildningsinsatser kan skapa den. De är ett verktyg för rekrytering, men också för bättre onboarding – och för att kunna sätta in rätt utbildningsinsatser bland alla medarbetare.

Vi lever i en föränderlig värld – i det stora och i det lilla. Bokföringsregler förändras, skattelagstiftning förändras och till och med Excel förändras. Att löpande testa och utbilda kollegor i kunskap som är affärskritisk borde vara en självklarhet. Det handlar om att ta hand om företaget, men också om att ta hand om medarbetarna. Och nu, när vi går mot ”det nya normala”, kommer det att bli än mer centralt. 

Post Corona är kunskapstesternas tid

Flexibla arbetstider och arbetsplatser, hemmakontor och digitala möten – pandemin har accelererat resan mot helt nya arbetssätt. Fördelarna är många och utmaningarna likaså. Men med större avstånd till medarbetarna, och mer individuellt arbete från olika platser, så blir det än viktigare att hålla koll på kunskapsnivåer. På ett kontor märks det snabbt om någon saknar viktig kunskap, och hjälp och mentorskap är en naturlig del av arbetsdagen. Men hemma själv framför datorn är verkligheten en annan. Därför är det glädjande att se att fler och fler företag nu får upp ögonen för kunskapstester som verktyg – inte för att utesluta utan för att inkludera. Och inte för att välja bort duktiga kandidater, utan för att skapa fantastiska medarbetare.

Infobox/Faktaruta:

Endast var fjärde redovisningsekonom klarar nedanstående fråga*

* Av 200 testade redovisningsekonomer avseende just denna fråga har 23% valt rätt konteringsalternativ. Statistiken är baserad på såväl juniora som seniora profiler. EPROVED testar årligen ca 1 000 kandidater i redovisning.

Infobox/Faktaruta:

Källa: Kompetensföretagen

Henrik Dennerheim
About Henrik Dennerheim 3 Articles
Grundare av Eproved & Webpartner