Vad kännetecknar en karriärist?

Det finns många myter om karriärister – de jobbar sent, får för lite sömn, prioriterar bort familj – men en ny undersökning utförd av danska Rockwool Fondens Forskningsenhed visar på att det inte alltid ser ut så. Men vad är då en karriärist? I undersökningen definieras uttrycket som en person som arbetar mer än 42 timmar under en normal arbetsvecka och har underställda medarbetare.
Undersökningen visar på att många av de tillfrågade ofta uppfattade sina arbetsdagar som längre än de i själva verket är, och de flesta karriäristerna jobbar bara några timmar mer än de andra anställda på företaget.
– De flesta ledare arbetar mer än vanliga löntagare, det visar våra undersökningar. Men det bygger på vad folk själva upplyser om och det är svårt att bedöma hur mycket tid de ägnar hemma på kvällarna åt e-post och facklitteratur och så vidare, säger Signe Tønnesen, chesfkonsulent på Lederne.
Men trots att de jobbar längre timmar får karriärister enligt undersökningen även mer sömn än sina medarbetare, då de flesta sov cirka 7,5 timmar per natt.

Källa: Ingenjörskarriär