Vad ryms i CFO-rollen i dag?

Forbes Insight har tillsammans med KPMG undersökt hur företagsledare ser på dagens roll och ansvar för en CFO. Detta var det viktigaste som de kom fram till:

* Vd:ar har höga förväntningar på CFO:n. Nästan tre fjärdedelar av vd:arna från det som kategoriseras som högpresterande företag anser att CFO:ns utmaningar kommer att öka mer än för andra chefspositioner.

* Men en tredjedel av vd:arna anser att deras CFO inte kan leva upp till förväntningarna. 32 procent av vd:arna tycker att CFO:n inte förstår eller kan hjälpa dem med de utmaningar som de möter i sin ledarroll.

* Vd:ar värdesätter tillväxtorienterade initiativ mest, och är minst intresserade av de traditionella delarna av finansfunktionen. Ett helhetstänk och en strategisk attityd är de viktigaste egenskaperna hos en CFO, anser 49 procent av vd:arna.

* CFO:n behöver se till att de regulatoriska kraven blir en möjlighet – eller att de i alla fall inte stör helhetstänkandet. 43 procent anser att regulatoriska uppgifter hindrar CFO:n att fokusera på andra områden, medan 42 procent anser att dessa uppgifter kan bidra till ökad konkurrenskraft.

* Teknisk kompetens kommer att vara en avgörande fråga för CFO:er. 63 procent av vd:arna i högpresterande företag tror att teknik kommer att vara det som påverkar CFO:ns framtida roll allra mest. Vd:arna förväntar sig att CFO:n ska kunna använda den ständigt ökande tillgången till finansiell information på ett sätt som bidrar till exempelvis att ta strategiska steg in i nya marknader eller att förbättra produktiviteten.

* Vd:ar lägger stor vikt vid ledarförmåga, men tycker att deras CFO har brister inom det området. 80 procent av vd:arna i högpresterande företag tycker att talent management är den viktigaste egenskapen, och att deras CFO skulle kunna göra ett bättre jobb när det gäller att leda sitt team.

Källa: Forbes