Vad ska du betala topptalangerna?

Undersökningar visar att det ofta tar upp till ett år att fylla en tjänst. Detta beror sällan på att talangen inte finns, utan att organisationer inte har koll på hur mycket dessa talanger är värda. HBR skriver att det är många faktorer som spelar in här, bland annat den ökade geografiska spridningen inom ett och samma företag. Tidigare har det varit lättare att ha koll på levnadskostnader men när ett team sitter på olika ställen i världen kompliceras processen. Även arbetsområden är mer integrerade i samband med digitala plattformar och marknadsföring.

Man måste som rekryterare även ofta se mer till kandidaternas erfarenheter och kapacitet, än till jobbtiteln. Det är också mycket vanligare nu att kandidaterna och andra rekryterare har bättre koll på det exakta värdet för arbetsinsatsen tack vare sociala medier och onlineforum. På grund av detta är det viktigt för rekryterare att vara pålästa och exakta för att se till att den anställda får den ersättning han eller hon förtjänar. Nu räcker det till exempel inte längre att tänka att revisorer tjänar låt säga 35 000 kr/mån, man måste också se till faktorer som erfarenhet, kunskaper och bostadsort.

Källa: Harvard Business Review