Våga outsourca och få kontroll

En läsarundersökning av CFOworld visar att en av de största utmaningarna för CFO:er är att få tiden att räcka till och prioritera rätt. Mätningen visar också att 75 procent inte outsourcar någon del av sin ekonomifunktion i dagsläget, men att 15 procent planerar att påbörja en outsourcing under kommande år.

Är det så att CFO:n har svårt att se kritiskt på sin funktion? Eller är den allmänna uppfattningen att redovisningen och rapporteringens alla
moment ska ligga inhouse? Jag anser att en CFO i första hand ansvarar för bolagets finansiella risker, planering, redovisning, rapportering och analys – varav delar skulle kunna stödjas av outsourcing.

Genom att ha ett tydligt verksamhetsfokus ska CFO försäkra rätt affärer och hjälpa vd att satsa på kärnverksamheten och lönsamhet. I vår mätning svarar dock hela 17 procent att de även ansvarar för annat som inte är relaterat till ekonomiska frågor och då är det inte konstigt att det är en stor utmaning att få tiden att räcka till.

Hälften av våra respondenter svarar att de ser sin avdelning som en stödfunktion. Om fokus kunde vara framåt istället för bakåt – mer front office än back office – tror jag att man har mycket vunnit. På sikt
skulle man bli mer proaktiv, motverka risk och bli lönsammare.

Om CFO:n får fokusera på det hon kan bäst – finansiella beslut – så lyckas företaget bättre, vd blir nöjdare och tiden mindre knapp.

Lycka till med dina projekt!