Välj rätt affärssystem för din verksamhet

Ett webbinar ska hjälpa dig se vilka möjligheter ett nytt affärssystem skulle kunna ge och vad du behöver tänka på om du ska byta system.

Rätt affärssystem kan hjälpa en organisation att snabbt reagera på förändringar, dra nytta av nya affärsmöjligheter och få hög kvalitet på prognoser och rapporter. Fel affärssystem å andra sidan kan bli en kvarnsten runt halsen på hela organisationen.

Då det är en stor investering, både i tid och pengar, att byta affärssystem gäller det att välja rätt . Men det är lättare sagt än gjort. Vad ska man egentligen fokusera på? Vilka möjligheter och funktioner är viktigast för vår verksamhet? Vilka system och leverantörer ger oss det stöd vi behöver även i framtiden?

För den som vill få lite ledsagning i färden mot rätt affärssystem håller de oberoende konsulterna på HerbertNathan & Co ett webbinarium 29 januari. Här får du ge råd om hur du väljer rätt affärssystem för din verksamhet samt information om hur marknaden för affärssystem ser ut i Sverige.

Under en timme kommer Henrik Frimodig, partner med 20 års erfarenhet av affärssystem, bland annat att ta upp:

  • Strategi: Mål och syfte, upphandlingsfaserna, avtalet
  • Upphandling: Behovsanalys, nyttoanalys, anbudsunderlag
  • Marknadsöversikt: Översikt affärssystem, aktuella trender, fallgropar och misstag

Webbinaret är gratis, men du behöver anmäla dig i förväg för att få en länk till det.