Var fjärde svensk är stressad

Stress är ett problem på många svenska arbetsplatser. Det visar undersökningen Manpower Work Life där över 4 000 personer har fått svara på hur de ser på sin arbetssituation. I den svarar 27 procent att de ofta eller alltid känner sig stressade på jobbet.

– Som arbetsgivare är det viktigt att vara lyhörd och se till att kollegorna inte stressar för mycket på jobbet. Det handlar inte enbart om att vara en god chef – företag som har nöjda medarbetare är dessutom mer lönsamma, säger Monica Längbo, HR-direktör på Manpower Group Sverige.

Den vanligaste orsaken till stress verkar vara att för få ska göra för mycket. 27 procent av de tillfrågade menar nämligen att fler kolleger är det som behövs för att minska stressen. Att anställa fler kan nu vara problematiskt för många företag som inte kan eller vill ta den kostnaden, men det finns andra vägar runt problemet.

– Det är inte alltid möjligt att anställa fler, men vid tillfälliga arbetstoppar kan företag överväga att hyra in personal. Det finns också andra sätt att minska stressen på arbetsplatsen, till exempel att öka möjligheterna till flexibel arbetstid, säger Monica Längbo.

En annan vanlig orsak till stress på arbetsplatsen är enligt undersökningen chefen. 17 procent tror att deras stress skulle minska om de fick en bättre chef.

För de anställda som vill minska stressen har Manpower tre tips:

  1. Be om hjälp. Din chef har ett ansvar för att du ska ha en realistisk arbetsbörda. Berätta om din situation och be din chef om hjälp att prioritera vad du ska fokusera på, både på kort och lång sikt.

 

  1. Ta paus. Jobba inte på lunchrasten och ta åtminstone fem minuters rast för varje arbetstimme. En kortare paus gör att du blir mer effektiv när du väl jobbar.

 

  1. Var rädd om din fritid. Undvik att svara i telefon eller på mejl utanför arbetstid. Schemalägg tid för träning eller avkoppling om du ofta jobbar långa dagar.