Var tredje svensk tänker byta jobb det närmaste halvåret

Kompetensbristen gör att många ser goda möjligheter att förbättra sin arbetssituation genom att byta jobb.

Det finns många tecken på att ekonomin håller på att mattas av, men det är inget som avspeglas på arbetsmarknaden än. Kompetensbristen är en enligt en undersökning från Manpower Group den mest omfattande på tolv år.

Det märks också på hur villiga svenskarna är på att byta jobb. Manpowers arbetslivspanel Work Life uppger 29 procent att de tänker byta jobb under det närmaste halvåret. Ytterligare 39 procent funderar på att byta jobb.

— Det kan vara många faktorer som gör att man vill byta, men framför allt signalerar siffrorna att svenskarna har stor tilltro till att de kan få jobb. Att ta sig an nya utmaningar är också ett sätt att hålla sig fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

De som i första hand är ute efter ett nytt jobb är de som är 46 år eller äldre. Yngre under 29 år är de som är minst intresserade av att hitta ett nytt arbete.

För företagen innebär det här goda möjligheter för en del att hitta kvalificerad personal medan andra löper stor risk att bli av med nyckelpersoner.

— Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med låg arbetslöshet och stor kompetensbrist. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, säger Mikael Jansson.