Världens företag satsar allt mer på IT-säkerhet

Över hälften av företagen i en undersökning säger att de tänker öka budgeten för cybersäkerhet och dessutom anställa fler som arbetar med just cybersäkerhet.

Cybersäkerhet ligger högt upp på många företags prioriteringslista. Det visar PWC:s undersökning Global Digital Trust Insights 2021. Där har 3 249 företagsledare runt om i världen svarat på frågor om sina satsningar på IT.

Bland resultaten i studien hittar vi bland annat att:

  • 50 procent inkluderar cybersäkerhet i affärsbesluten.
  • 55 procent av affärs- och IT-ledare rapporterar ökad cyberbudget 2021.
  • Över 50 procent har börjat implementera nya cybersäkerhetsmetoder och strategier.
  • 56 procent bedömer ransomware-angrepp som troligt eller mycket troligt under 2021.
  • 51 procent av företagen planerar att anställa fler medarbetare inom cybersäkerhet de närmaste tolv månaderna.

På det hela taget verkar alltså företagsledarna att ta IT-hoten på allvar.

– Överlag kan vi se att världens CISO:s och ledare inom IT-säkerhet höjer garden och planerar att öka investeringarna inom cybersäkerhet de närmaste åren. Vi ser en tydlig trend där IT-säkerhetsfrågorna börjar ta en självklar plats inom både företagsledningar och bolagsstyrelser, säger Anders Carlsson, på PWC Cyber Security.

Covid har också ökat riskerna i och med att många nu jobbar hemifrån. En miljö som ofta saknar de skydd som finns på ett kontor.

– Konsekvenserna av pandemin som distansarbete och att kontoren flyttat hem till medarbetarna och nya digitala processer införts på rekordtid, leder till att nya känsliga- och sårbara- miljöer uppstår. IT-förövarna är ytterst medvetna om detta och tar varje tillfälle i akt att hitta och penetrera de svaga punkter som uppstår, säger Henrik Friang, på PWC Cyber Security.

Hela rapporten kan du ladda ner här.