Världens VD:ar oroliga för världsekonomin

Företagsledarna är pessimistiska i sin syn på världsekonomin, men betydligt mer positiva till det egna företagets utsikter.

Den senaste utgåvan av PWC:s rapport CEO Survey finns nu ute och den visar att pessimismen bland världens företagsledare är större än den varit sedan finanskrisen. 53 procent av de 1 581 företagsledare PWC frågat säger att de tror att världsekonomin kommer att försämras. I fjol låg siffran på 29 procent.

Svenska företagsledare är än mer pessimistiska. Här är det hela 72 procent som räknar med att tillväxten kommer att minska. Förra året var det bara 34 procent av svenska vd:ar som var lika negativa.

Det som drar ner siffrorna i år är till stor del konjunktursiffror som visar på en inbromsning av ekonomin i många länder. Den fortsatta geopolitiska osäkerheten med handelskonflikter och brexit bidrar också till den mörka sinnesstämningen.

Något paradoxalt tycker ändå många företagsledare att det ser ljust ut för den egna verksamheten. 73 procent av de till frågade räknar med ökade intäkter i det egna bolaget under 2020.

I fjol låg siffran i och för sig ännu högre, 83 procent, men med tanke på den negativa synen på världsekonomin är det ändå en hög siffra. En anledning till optimismen är att räntorna fortsätter vara låga.

I Sverige verkar vd:arna också vara litet kluvna om man ser till anställningsbehovet. 30 procent räknar med att behöva nyanställa medan 28 procent förbereder sig för personalneddragningar.

Företagsledarna verkar alltså motsäga sig själva till viss del. Utvecklingen av räntorna och handelskonflikterna lär visa vilken av bilderna som bäst motsvarar verkligheten under året.