Vartannat företag utsatt för ekobrott

47 procent av företagen säger sig ha utsatts för ekobrott de senaste två åren, men PWC som genomförde undersökningen menar att mörkertalet är stort.

Antalet företag i Sverige som har utsatts för ekonomiska oegentligheter har ökat med 20 procentenheter på två år visar PWC:s Crime and Fraud Survey 2018. Det betyder att 47 procent av företagen har upptäckt ekonomiska oegentligheter de senaste två åren. Det ligger i linje med den globala trenden där 49 procent av företagen säger sig ha utsatts.

På PWC är man dock inte övertygade om att över hälften av företagen har klarat sig helskinnade. I rapporten skriver PWC:

”Vi vet att de flesta organisationer på ett eller annat sätt utsätts för ekonomiska oegentligheter varje år. Har övriga 53 procent av de svenska respondenterna inte tillräckliga kontroller i sin verksamhet eller är de naiva som tror att det inte har hänt i deras verksamhet? Baserat på vår erfarenhet kan vi se att få organisationer har en fullständig bild av risken att drabbas av ekonomiska oegentligheter.”

Ett problem är att inte ens personer i företagsledningen och andra verksamhetskritiska chefer i ett och samma företag har samma definition på vad ekonomiska oegentligheter egentligen är. Det betyder att det ska skapas hålrum där ingen har ansvaret för att följa upp om det sker några oegentligheter där.

Ett annat stort problem är cybersäkerhet. Det är den typ av ekonomisk brottslighet tros ge störst negativ påverkan på organisationerna menar PWC. 31 procent av de svenska företagen anger också cyberbrott som det största orosmomentet framöver. Men när det gäller åtgärderna finns det mycket kvar att göra på många håll.

– Cybersäkerhet har en allt för låg prioritet i många svenska organisationer. Fyra av tio organisationer saknar fungerande planer för att hantera cybersäkerhet, säger Johan Wiktorin Director, Cyber Security på PWC.