Vd och CFO oense om ekonomifunktionen

Vd:ar tycker ofta att ekonomifunktionen gör precis det den ska medan många CFO:er ser behovet av att modernisera ekonomiavdelningens arbete.

CFO:er vill utveckla ekonomifunktionen, men många vd:ar tycker den är bra som den är. Så kan man lite förenklat sammanfatta resultatet från en undersökning som Azets gjort.

De frågade 75 vd:ar och 101 CFO:er i Sverige hur de såg på ekonomiavdelningens funktion och det visade sig att prioriteringarna inte överensstämde på alla håll. För medan ekonomicheferna vill utveckla ekonomiavdelningen så den kan arbeta mer strategiskt och proaktivt så tycker 93 procent av vd:arna att ekonomifunktionen fungerar bra som den är och 38 procent tycker inte att CFO:er ska lägga tid på något annat än de gör idag.

Det gör att CFO:erna inte alltid får de resurser de anser sig behöver för att driva sitt förändringsarbete. Hälften av de tillfrågade CFO:erna uppgav tidsbrist som ett avgörande skäl till att ekonomiavdelningen inte kommit längre i sin förändringsresa.

– Vd:n är nöjd, men inte ekonomichefen. Ledningen förstår inte ekonomiavdelningens potential och dess bidrag till verksamheten, därmed är också förståelsen låg för vilket arbete som behöver prioriteras. Det är därför inte så konstigt att ekonomiavdelningarna inte har kommit längre i sin utveckling och att de tampas med många utmaningar, säger Anders Fryxell, vd på Azets.

Det CFO:erna skulle vilja satsa på är bland annat digitalisering, processeffektiviseringar, anpassningsförmåga, expertis och BI. Men var femte tillfrågad CFO upplever att företagets prioriteringar har hindrat dem att komma längre än halvvägs i förändringsresan.

– Ekonomicheferna har själva insett att de måste göra stora satsningar framåt för att ekonomiavdelningen ska bidra till hela företagets framgång. Något som blir otroligt svårt när vd:n agerar bromskloss. Hela företaget förlorar på detta. Ekonomiavdelningen är kritisk vad gäller att förbättra lönsamheten, utveckla affären, fatta strategiska beslut och öka konkurrenskraften i den snabbföränderliga och hårt konkurrensutsatta värld vi lever i, säger Anders Fryxell.