Vd:ar har övertro på datastyrning

Economist Intelligence Units senaste undersökning visar att nästan hälften av alla vd:ar tror att de anställda har tillgång till all data som behövs, medan endast 27 procent av andra chefer håller med. Enligt studien ser det även ut som att vd:ar ofta överskattar värdet av dataanvändning och tror att de anställda blir effektivare och nöjdare med arbetet vid mer tillgång till data.
– Jag misstänker starkt att det vi ser är det klassiska scenariot där de som rapporterar till vd alltid presenterar en en skönmålad bild, säger Bill Franks, analyschef på Teradata.

Studien visar på ett starkt övertag hos datadrivna företag, men även att det är många som tycker att det saknas viktig data i organisationen. Hela 57 procent av de tillfrågade ansåg att de inte var tillräckligt datadrivna, och detta gällde främst organisationer som inte var särskilt innovativa eller it-specialiserade.

Källa: CIO Sweden