Vinnarna och förlorarna – framgångsfaktorerna för en CFO

En ny studie, som det Financial Times-ägda analysföretaget Longitude gjort på uppdrag av Workday, identifierar vinnarna och förlorarna i den digitala omställningen.

Var fjärde CFO tror inte deras finansiella strategi gör det möjligt för dem att svara på snabba förändringar i marknaden. En ny studie identifierar vinnarna och förlorarna i den digitala omställningen. 

Ledare och eftersläntrare

Workday har låtit det Financial Times-ägda analysföretaget Longitude genomföra en studie på ledningen i 998 företag med fler än 500 anställda för att hitta de faktorer som utmärker de företag som är bäst på att utnyttja nya digitala möjligheter för att hitta nya intäkter. 15 procent av företagen utmärker sig som agila och snabbfotade nog att ge dem avsevärda fördelar i form av nya och större intäkter samt ökad lönsamhet. I Workday-rapporten kallas dessa ”ledarna”. Studien har även identifierat en betydligt större grupp kallad ”eftersläntrarna” som utgör fler än hälften av de tillfrågade företagen. Detta är företag som knappt har påbörjat den digitala omställningen som krävs för att skapa en organisation som är snabb nog att ta tillvara på en konstant ström av nya digitala intäktsmöjligheter. 

Utmärkande för de 15 procent som identifierats som ”ledarna” är att de:

  1. Har en ”fail fast-filosofi”, vilket kräver bra mätmetoder för att snabbt lägga ned misslyckade projekt. 
  2. Planerar i realtid. ”Eftersläntrarna ” skyller på bristande teknologi och personalkompetens som anledningar till att inte göra detta. 
  3. På kort tid kan ställa om arbetskraft till nya arbetsuppgifter.
  4. Snabbt får tillgång till tillförlitlig och relevant data för beslutsunderlag. 80 procent av ”ledarna”, de 15 procent som utmärker sig mest positivt, menar att de har tillgång till rätt data. Endast 24 procent av ”eftersläntrarna” sa det samma. 
  5. Arbetar målinriktat med utbildning och för att öka personalens engagemang i företaget. ”Ledarna” utbildade anställda i hela fyra gånger högre utsträckning än ”eftersläntrarna”.

Urval

De tillfrågade inkluderar vd, CFO, CIO och COO på bolag i Europa, USA och Australien, 49 procent i bolag med 500 till 3500 anställda, 51 procent i bolag med över 3500 anställda. Cirka en tredjedel inom finans, samt lika många inom teknologi respektive HR.

Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.