Vinterrepris: 12 tips för ett bättre kassaflöde

Vikten av god cash management behöver knappast påtalas. Oavsett om du har kassaflödet under kontroll eller behöver processeffektivisera kommer här en snabb recap på åtgärder du kan vidta.

Checklista – 12 tips för ett bättre kassaflöde

 • Investera överskott av likvida medel i tillgångar som genererar avkastning, se bara till att du snabbt kan omvandla tillbaka investeringarna till likvida medel.
 • Kom ihåg att det inte bara gäller att skydda kassasaldot genom att betala förpliktelser i tid – se även till att få ut de egna fakturorna så snabbt att dina gäldenärer kan betala dem på förfallodagen.
 • Konvertera omsättningstillgångar till likvida medel. Varulager ska omvandlas till kundfordringar och kundfordringar till kontanter. Se därför till att ha ett bra system för att få betalt i tid.
 • Använd lämpliga nyckeltal. Reagera direkt om dagarna börjar gå över tiden och vidta korrigerande åtgärder innan ditt företag hamnar i trubbel.
 • Ta en titt på de arbetsflöden som är sammankopplade med lager, inköp, fordringar, skulder och se till att processerna är optimerade ur ett kassaflödesperspektiv.
 • Planera långsiktigt och gör regelbundet prognoser.
 • Se till att det finns separata processer för hantering av likvida medel, kontoavstämning och andra kontrollförfaranden. Skydda företagets likvida medel, precis som övriga tillgångar, genom strikta interna kontroller.
 • Ett stort utflöde kan härledas till löneutbetalningar. Tänk flexibelt under toppar och dalar, se om personalstyrkan kan omformas till en mer flexibel lösning, anpassad efter verksamhetens behov.
 • Se över företagets inköp. Köp in i små kvantiteter. Allt kanske inte heller måste köpas nytt. Att köpa begagnat, hyra eller leasa kan spara in en hel del.
 • Ökad försäljning = ökat behov av likvida medel. Planering för framtida försäljning bör även inkludera efterföljande planering för kommande likviditetsbehov.
 • Se över företagets prissättningsstrategi. Kan något justeras?
 • Planera i god tid före capex-investeringar.


Källa: Smallbusinesscan.com