Vinterrepris: 5 heta tips till kostnadsbesparingar

Kostnadsbesparingsprogram pågår fortfarande i finanskrisens spår på många företag. Vanliga ledningsfrågor kan vara: hur kan vi omstrukturera verksamheten för att öka likviditeten? Inom vilka områden kan vi skära kostnader? Hur kan vi få en bättre flexibilitet i vår affärsmodell? I denna krönika tänkte jag ge några översiktliga tips på snabba vinsthemtagningar inom området it-kostnader även om tillämpningen kan vara bredare än så. Detta är en ständigt aktuell fråga för CFO:er.

Det finns ett flertal kostnadskomponenter att se över inom it-området. Några som ofta kan ge snabb och förhållandevis enkel effekt på resultaträkningen är att:

  • 1. Omförhandla leverantörskontrakt. Nya aktörer etablerar sig ständigt inom så gott som alla områden och kan vara ett bra alternativ till den befintliga leverantören. Glöm inte att insourcing ibland kan ge besparingar
  • 2. Se över vilka delar som går att outsourca eller lägga i molnet. Till exempel brukar outsourcing av datacenter innebära stora besparingar, men ofta kan även outsourcing av mindre funktioner som telefoni, printrar och faxar spara miljonbelopp årligen åt en stor organisation. Tänk mer tjänst än produkt och be om en lösning därefte
  • 3. Upphandla rätt. Val av fel systemleverantör kan bli ohälsosamt dyrt och det kan bli en lång relation som är svår att dra sig ur. Därför är det viktigt att göra ett gediget och noggrant upphandlingsarbete. Glöm inte att bedöma leverantörens leveranskapacitet.
  • 4. Standardisera mera. Detta är speciellt viktigt för internationella organisationer eller företag med förvärvshistoria, som ofta har en fragmenterad applikationsportfölj. Överlapp av funktioner i olika applikationer kan även vara vanligt bland många företag, vilket normalt innebär en snabb och bra besparingspotential.
  • 5. Se över personalkostnaderna. Det man ibland missar här är att se över om personalkostnaderna är i paritet med branschsnitt, vilket kan ge en signal om att något kanske behöver rättas till. Utvärdering bör även göras om vissa konsultinsatser eller projekt bör köpas in helt eller delvis från lågkostnadsländer. Se även över associerade processer som till exempel schemaläggning och att detta optimeras efter kundflöden.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom projektstyrning och IT effektivisering. Han är vd på Engström & Partners, ett företag specialiserat på dessa områden. För tillfället är han även inhyrd projektledare för ett stort verksamhetssystembyte. Du når honom via cfoworld@idg.se