Vinterrepris: 5 tips till en lyckad marknadsnotering

Marknadsnoteringen är en komplex process för ett bolag, ledningen och medarbetarna som både kräver tid och kostar pengar. Ernst & Young har undersökt bakgrunden till varför en del lyckas där andar misslyckas.

– En god planering är A och O, en notering är betydligt mer krävande än man kan tro, säger Carl-Johan Regell, auktoriserad revisor på Ernst & Young.
– Ta en inledande diskussion med revisorn som har en god insikt i bolaget. Dra nytta av den genomlysning och utveckling som sker i bolaget, inte bara inför noteringen utan också på lång sikt. Det är en stor investering att satsa på en marknadsnotering och den ska man passa på att dra nytta av så mycket som möjligt, med stor erfarenhet av marknadsnoteringar.