Vinterrepris: Mer makt åt CFO i framtiden

It-funktionen håller på att förändras. Det som sker i dag är att behoven av teknologiska tillämpningar ökar för att företag ska hålla sig konkurrenskraftiga. CIO-rollen skiftar mer och mer från en it-fokuserad roll till en mer strategisk, där denne i större utsträckning än tidigare behöver förstå affären samt kunna hantera relationer och leverantörer.

Beroende på CIO-rollens specifika förändringsbenägenhet mot dessa egenskaper samt intåg av alternativ till traditionell it-drift, som till exempel molnbaserade lösningar, ges ett allt större utrymme för hur en CFO kan agera på egen hand.

Vissa företag börjar redan reducera sin it-budget kraftigt och istället lägga ut kostnader i verksamheten. Detta blir speciellt relevant för de som väljer att outsourca eller köra system i molnet istället för att ha en egen it-drift.

Uppfattningen om CFO:n förändras
Stereotypen av en CFO är ofta en person som kanske inte riktigt förstår hela värdet av it. Efter att i många år arbetat med både CFO:er och CIO:er märker jag personligen en tendens att både uppfattningen om CFO:n och dennes beteende är på snabb väg att förändras.

Allt fler ekonomichefer och finansdirektörer inser fördelarna med teknologiska tillämpningar – de bidrar till högre effektivitet, lägre kostnader och nya intäktsströmmar.

Som ett exempel har driftiga personer på denna position nu ett gyllene tillfälle att förändra den stereotypa bilden i och med den trend av utökad molnanvändning som nu sker och som ger CFO:er större eget handlingsutrymme.

Stort utrymme för CFO att fylla
Exempelvis kan en CFO på egen hand initiera it-projekt och få en tjänst levererad på några timmar istället för månader eller år som kan vara fallet med mer traditionella leveranssätt som bland annat tyvärr omfattar föråldrat långa beställningstider av ny hårdvara – hårdvara som oftast byggs på beställning.

Om inte CIO:n och it-avdelningar blir oerhört bra på leverantörshantering samt kontrakts- och villkorsförhandling kommer det troligen att finnas ett stort utrymme för CFO och ekonomifunktionen att fylla, som normalt sett ligger närmare verksamheten.

I sin enklaste kontext behöver det inte vara svårare för en CFO – då ett specifikt behov av en tjänst eller lösning uppstår – än att identifiera potentiella leverantörer, jämföra kostnader och funktionalitet mot behov, kolla referenser, verifiera risker och hot som säkerhet och därefter slutligen göra en beställning. Utan att engagera hela eller stora delar av it-avdelningen. Detta gäller i huvudsak främst för mindre företag.

I svårare sammanhang ställs större krav på en nära dialog med CIO. Lösningar behöver integreras. Investeringar behöver nu för tiden göras i större skala och omfattning än tidigare för att företaget ska hålla sig konkurrenskraftigt. Dessa investeringar behöver också prioriteras, varför en inblandning av fler intressenter är nödvändig.

Hitta bra samarbetsformer
Rådet till de CFO:er som fortfarande i första hand ser kostnader – och inte värdet – av teknologi är: Sätt dig in i komplexiteten. Fråga efter business-caset istället för bara kostnadsbilden och försök att förstå hur lösningen bidrar till helheten.

För att konkretisera ett exempel: Gör spendanalyser på alla system, men inte enbart detta. Vad kostar ett specifikt system per användare och timme? Hur många använder output, hur värderas output? Summerat, är det värt att behålla systemet?

Kostnadskontrollen är viktigt, men CIO och CFO bör mer frekvent sätta sig tillsammans för att diskutera vilka möjligheter som finns för att underlätta för kunder och anställda.

De bör i största möjliga mån undvika att bli två parter på vardera sidan bordet, vilket historiskt sett ofta varit fallet.

Att hitta bra samarbetsformer och stötta varandra för bästa effekt är något CIO och CFO bör eftersträva i högre grad.

Ett strategiskt partnerskap mellan rollerna är nog trots allt bästa vägen till framgång. Ömsesidigt förtroende samt att man övervinner utmaningar som olika agendor är kritiskt för detta.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom IT-strategier, projektstyrning och IT effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategikonsult på Acando. Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Acandos växel.