Vinterrepris: De 25 bästa genvägarna i Excel

CTRL +  lägger till en ny kolumn till vänster om den markerade kolumnen.
CTRL – tar bort den markerade kolumnen.
CTRL ++ Infogar en rad, kolumn eller cell.
CTRL 9 döljer de markerade raderna.
CTRL+H öppnar ”sök och ersätt”-rutan.
CTRL+R fyller den cell som är markerad med samma innehåll som finns i cellen till vänster om denna.
CTRL+D fyller den cell som är markerad med samma innehåll som finns i cellen ovanför denna.
F11 eller ALT+F1 skapar ett diagram av den data som finns i de markerade cellerna.
ALT+Skift+F1 infogar ett nytt blad i den aktuella arbetsboken.
CTRL+F6 växlar fönster till nästa arbetsbok när flera arbetsböcker är öppna samtidigt.
F2 öppnar upp den markerade cellen  för redigering.
ALT + F11 öppnar Visual Basic Editor.
CTRL + F10 maximerar arbetsboken.
CTRL + F9  minimerar arbetsboken.
CTRL + Home Gå till början av kalkylen.
CTRL + End Gå till slutet av kalkylen.
CTRL Skift #  ändrar datumformatet.
CTRL  ;  visar dagens datum.
CTRL +  ’  infogar samma formel som finns i cellen ovanför den markerade.
CTRL + Skift + 6  infogar kantlinjer runt den markerade cellen.
CTRL + Skift +  – (minus)  ta bort kantlinjer runt den markerade cellen.
CTRL + Skift + 5  omvandlar till procent utan decimaler.
CTRL + I (i)  infogar hyperlänk.
CTRL + T skapar tabell.
Alt + Skift + 0 (noll) infogar autosumma.

Kan du fler? Tipsa gärna i kommentarsfältet nedan!