Vinterrepris: Så förbereder du notering och undviker fallgroparna

– Det är många frågor att ta hänsyn till och varje bolag har sina frågeställningar. Det absolut vanligaste området som man har frågor kring när man kommer från en ickepublik till en publik miljö är den finansiella rapporteringen. Det är en förändring som bolaget själv genomför med stöd av sina revisorer och det är ofta en tidskrävande process.

Det säger Thomas Strömberg, ansvarig för börsrevision på Deloitte. I sitt arbete kommer han i kontakt med många företag som just påbörjat noteringsprocessen.

Att notera ett företag på börsen innebär utmaningar för hela verksamheten, men i synnerhet finansfunktionen, som har som uppgift att både rent praktiskt ändra rutinerna för redovisning och rapportering, men också att kommunicera med ledning och intressenter och se till att riktlinjer och policies är på plats, backuprutiner finns och att den finansiella rapporteringen kan skötas utan avbrott.

– När man anpassar sig till de nya redovisningsreglerna blir det CFO:ns uppgift att visa hur det kommer att påverka bolaget. Ofta är CFO:n inkopplad på frågor som börsfäighet, att skapa styrdokument och hantera legala frågor

– Den som det blir mest anspänning på är ofta CFO:n.

För att introduktionen ska fungera smidigt är Thomas Strömbergs rekommendationer att i god tid, kanske ett år innan den planerade noteringen, noggrant gå igenom regelverken för publika bolag och börja leva efter dessa, både vad gäller att fastställa riktlinjer och policies, men även att vänja organisationen vid att verka som ett publikt bolag, exempelvis vad gäller hur man sprider information internt i företaget.

– Sen kan det i vissa lägen vara bäst att genomföra noteringen i flera steg, först kaptialanskaffning, sen börs. I vissa fall kan det vara lämpligt att börja på en mindre handelsplats för att sen gå vidare till en större lista.

Företaget bör också i god tid skapa styrdokument och formulera en policy för hur information ska spridas, både inom företaget och utåt, mot aktieägare och media.

– CFO kommer att behöva ägna mer fokus åt informationsgivning, det är den stora förändringen. Sen kanske man anställer en IR-ansvarig (investors’ relations) som ansvarar för att kommunicera med aktieägarna, men mer tid av CFO:ns arbete kommer ändå att gå till att kommunicera ut den finansiella informationen.

Att mer fokus hamnar på informationsspridning och IR efter en börsnotering är en erfarenhet som Karl Asp, CFO på företaget Alltele instämmer i. Förra året var han med och arbetade med att notera företaget på Nasdaq OMX.

– Största skillnaden före och efter noteringen är arbetet med inverstors’ relations. Bra intern kontroll och corporate governance bör man ha ändå. Har man redan goda rutiner har man bra förutsättningar för en lyckad notering, säger han.

Han tycker inte att arbetet blivit tyngre efter noteringen, främst eftersom börsintroduktionen var väl förberedd.

Vad är dina bästa tips till kollegor som ska göra en börsintroduktion?

– Låt inte konsulterna ta över. Det gäller att ha en väldigt bra kostnadskontroll på externa konsulter, som advokater, revisorer och ”advisors”. Sen gäller det att se till att corporate governance fungerar innan man tar in börsrevisor.