Volvo Cars nya CFO siktar mot noll

Hans Oscarsson har jobbat inom Volvo Cars sedan 1990. Sedan den 1 augusti i år är han ny CFO i koncernen och efterträder därmed Volvo Car Groups tidigare finanschef Jan Gurander.

Hur känns det med din nya tjänst?

– Det känns både spännande och utmanande. Jag har haft andra roller i koncernen inom de flesta funktioner på finanssidan och har nu jobbat i koncernen i över 20 år. Jag var även tillförordnad CFO under en period kring 2010 till 2011 i samma veva som Zhejiang Geely Holdings förvärv av Volvo Cars.

Vad kommer ditt främsta fokus att vara den närmaste tiden?
– Sedan försäljningen från Ford Motor Company har vi arbetat med att bygga upp en ekonomifunktion som möter kraven på ett självständigt bolags styrning och rapportering. Det kommer vi att arbeta vidare med, liksom att fortsätta arbeta för att sänka kostnaderna.

Vad kommer transformationen av ekonomifunktionen att innebära?

– I stort innebär det att vi går från att ha varit en division inom ett större bolag till att sätta upp en mer självständigt fungerande finansfunktion. Vi har bland annat stärkt våra funktioner inom framför allt redovisning och treasury. Det har gått väldigt bra hittills, men det är förstås en utmaning också, bland annat i att förstå att vi inte är en division inom ett annat bolag längre. Det kräver ett nytt mindset. Vi kommer att jobba vidare med transformationen under resterande del av 2013 och en bit in på 2014. Målet är att vara klara våren 2014

Tidigare i år gick ni ut med ett sparprogram, dessutom har försäljningen och efterfrågan på den europeiska bilmarknaden överlag varit svag en period. Hur ser läget ut nu?

– Vi redovisade en förlust första halvåret 2013, men vi siktar på ett nollresultat för 2013. Vi implementerade redan förra året ett kostnadsbesparingsprogram som hittills gått bra och resulterat i att vi sänkt kostnaderna inom samtliga områden.