WEEC i Chicago – grön el nu och i framtiden

Nyligen hölls konferensen World Energy Engeneering Congress i Chicago, en konferens som i år genomförs för 35:e gången. På känt amerikanskt maner korades det några nya fellows som också valdes in i the WEEC Hall of Fame.

Mycket är nog detsamma som det varit, men några trender och nya ansatser syns dock. Här är områdena som det handlar om – både nya och gamla.

Belysning. LED i alla dess former och utföranden är en tydlig trend. Kostnaden är högre än konventionell belysning och många leverantörer har problem att få kunden att investera även om besparingspotentialen är tydlig. Allt fler leverantörer erbjuder olika former av tjänsteleveranser eller leasingupplägg för att komma vidare på marknaden.

Även belysningsstyrning inomhus, utomhus och för gatubelysning är en tydlig trend. Allt som kan släckas när det inte används skall också släckas. Allt fler av de aktörer som kommer från belysningsstyrning erbjuder idag även styrning av andra lösningar eller hela belysningssystem

Solpaneler. Solpanelsmarknaden är omstridd. Effekten i relation till kostanden är fortfarande låg i de flesta fall och många installationer fungerar ekonomiskt bara för att de byggs med bidrag. Amerikanska och europeiska tillverkare riskerar att slås ut av billigare kinesiska produkter vilket skapar osäkerhet.

En trend inom solpaneler är att de anpassas allt mer för tillfälliga eller mindre tillämpningar där till exempel el saknas. En annan är att panelerna kompletteras med rörliga eller annan typ av fästanordningar för att öka effekt eller minska kostnaden för installation.

Energy Management System
. Här kommer det hela tiden nya aktörer och system. Problemen är dock detsamma för dem alla – att få in mätarvärden. Många integrerar med fastighetssystem och har lösningar för manuell inmatning av data. För mycket data, icke jämförbar data eller felaktig data är vanliga problem som EMS-leverantörerna har att brottas med. Här dyker det upp allt fler konsult- och tjänsteleverantörer som hjälper kunden att analysera och använda data för analys, beslut och effektivisering.

Smarta mätare och nätverk av mätare
– Marknaden för smarta mätare domineras av två typer; de som lämmar timvärden för elbolagen och de som har en inbyggd webserver och därmed kan kommunicera via Internet. Tyvärr är ingen av dem speciellt smarta då de antingen lämnar en timme gammal data eller för att de bara är elmätare. Ingen av dem löser därmed frågan om demand respons – som är ett av huvudsyftena med smarta mätare och smarta nät.

Visualisering – allt fler ser visualiseringen som en viktig del i energieffektiviseringen
. Vare sig det gäller skärmar eller displayer för återkoppling direkt till användaren eller om det är i form av rapporter, nyckeltal eller dashboards. Fortfarande ligger den stora utmaningen i att få tag på rätt data – i realtid.

Vad gäller trenderna så kan det vara lika intressant att se vad som inte finns. Funktioner som saknas på grund av tekniska svårigheter eller för att marknaden helt enkelt inte är där ännu. Två gryende trender som än så länge inte slagit igenom men som vi kan räkna med inom kort är:

Demand response – för att hantera obalanser i elnätens belastning genom feedback till användaren. Detta sker idag manuellt via telefon eller eventuellt mail. Fullt integrerade och ”smarta” lösningar kommer.

Full logik över internet – fortfarande lokal lösningar där Internet används som gränssnitt. Internet of Things ligger runt hörnet och kommer förändra synen på hur vi kan jobba med smarta nät, analys av energiförbrukning och automatiserade lösningar för minskad energiförbrukning.

Slutligen – dataloggers är på väg att dö ut. De är lika dumma som en skrivmaskin och vi kommer om några år ha svårt att förstå hur vi kunde tycka dessa lokala små apparater var något att ha. Vi kommer successivt koppla upp allt från temperaturgivare och elmätare till termostater och strömbrytare på nätat. När saker börjar kommunicera blir de smartare – precis som vi människor.

Om skribenten: Niklas Zandelin är VD för eze System Europe AB