Workfulness motverkar teknikstress

En Sifo-undersökning med drygt 1000 svenska arbetstagare, gjord på uppdrag av Telenor, visar tydligt att vårt konstanta ”on-läge” skapar stress. Drygt 8 av 10 (83 %) arbetstagare känner behov av att svara omedelbart på inkommande samtal, sms och mail under arbetstid. Majoriteten tror dessutom att ständig tillgänglighet och multitasking är egenskaper som deras arbetsgivare värdesätter.
Telenor har därför startat ett utbildningsprogram – Workfulness – som ska hjälpa företag och medarbetare att skapa en sund och hållbar digital arbetsmiljö. Programmet är framtaget i samarbete med hjärnforskaren Katarina Gospic.
– Teknikavbrott och distraktioner i arbetet gör oss ineffektiva. Vi vet att störande ljud kan sänka vår prestation med upp till 66 procent och att det tar ungefär 25 minuter att återfå koncentrationen när vi blivit avbrutna. Det är helt nödvändigt för företag att bli medvetna om de här problemen och att göra något åt dem, säger Katarina Gospic, hjärnforskare.
Undersökning visar emellertid att många arbetstagare är positiva till förändring och kan tänka sig att bryta gamla vanor. Så många som 9 av 10 (89 %) säger att de är öppna för helt mobilfria möten.

Så kan chefer bidra till minskad teknikstress:

  • Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.
  • Inför mobilfria möten.
  • Inför ljudlöst som standard.
  • Undvik mobilsamtal i öppna kontorslandskap.
  • Definiera förväntningar på tillgänglighet.
  • Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.

Källa: Telenor