”Ytterst få kan fortleva med en konstant struktur”

Numera är förändringar en naturlig del av alla framgångsrika och livskraftiga verksamheter. Så har det väl i och för sig säkert alltid varit, men skillnaden är att förändringarna kommer med allt kortare mellanrum. (Kanske har det alltid varit så också, att en ledare för CFOworld på 1950-talet hade kunnat inledas på samma sätt som denna… Nåja.)

Förändringar är en nödvändighet i alla branscher. Ytterst få verksamheter kan fortleva med en konstant struktur och inriktning. Se till exempel på stålidustrin, som är en våra traditionella basindustrier, där grundprincipen för affärer har varit densamma i generationer. Även de har gått allt mer mot en tjänstifiering, i takt med att kunskapssamhället har fått ett större grepp om näringslivet.

Hur väl ett företag hanterar en förändring kan vara avgörande för dess möjligheter att leva vidare. Det kan vara lika viktigt som själva målet med förändringen.

Som den uppmärksamme läsaren märker så var det Helena Nordh som skrev ledaren senast det begavs, i sin roll som chefredaktör. Nu har jag tagit över ansvaret att driva tidningen, och den läsare som är såväl uppmärksam som trogen och minnesgod känner säkert igen mig från tidigare redaktionsrutor, eftersom jag var redaktionschef redan från premiärnumret av denna tidning.

Jag är mycket stolt över att fått det förtroendet, inte minst för att tidningen är en del av Sveriges största nätverk för CFO:er.  Ett nätverk som du kan ta del av i olika former, såväl digitalt som fysiskt.

Jag hoppas att vi ses på nästa event den 25 november – och kom då gärna fram och berätta vad du tycer om tidningen. Om du inte har möjlighet att komma så kan du alltid mejla: peter@peterwiklund.se